საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი

პროექტი მიზნად ისახავს დამწყებ კინორეჟისორთა ხელშეწყობას
პროექტების მიღება 2018 წლის 15 ნოემბრიდან 2019 წლის პირველ თებერვლამდე


დაფინანსება და ტექნიკური ბაზა:


ქრონომეტრაჟი


კონკურსი ტარდება ორ ტურად
პირველი ტური

მეორე ტური


ვადა

შეზღუდვები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს შეუძლიათ კონსულტაციების გავლა მისამართზე: საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი, ტელე-კინო ფაკულტეტი; დავით აღმაშენებლის გამზირი N40 .

საკონტაქტო პირი: თინი ხუციშვილი
ტელეფონი: +995 592 17 55 44
ელ. ფოსტა: tinikhutsishvili@gmail.com


დამწყებ კინორეჟისორთა ხელშეწყობის პროგრამა - „დებიუტის“ დამფუძნებლები:

შენიშვნა: პროექტის გამარჯვებულ მონაწილესთან ხელშეკრულება გაფორმდება, როგორც იურიდიულ პირთან.სავალდებულო საკონკურსო დოკუმენტაცია
განმცხადებლის სახელი და გვარი:


ტელეფონის ნომერი:


ელექტრონული ფოსტა:


პროექტის სახელწოდება:


ფილმის ავტორთა (რეჟისორი, სცენარის ავტორი, დიალოგების ავტორი, კომპოზიტორი) პირადობის მოწმობის ასლები (რომელიც ადასტურებს მათ მოქალაქეობას):
ქრონომეტრაჟი (მიუთითეთ):


მოკლე სინოფსისი (მაქსიმუმ 300 სიტყვა):


რეჟისორის ხედვა:


პროფესიონალურად დაფორმატებული ფილმის სცენარი:


ფილმის ბიუჯეტი და საწარმოო გეგმა (სამუშაოს შესრულების განრიგი), რომელიც მოიცავს წინასაწარმოო, გადაღების, პოსტ პროდუქციის ვადებსა და პრემიერის სავარაუდო თარიღს (EXCEL) :


წინა ნამუშევრის ლინკი:


ბიოფილმოგრაფია და კოორდინატები:


ცნობა/თანხმობა უმაღლესი სასწავლებლიდან ფილმის ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფის თაობაზე


თანაპროდიუსერ(ებ)თან (თუ ასეთი უკვე არსებობს) შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ორიგინალები, ან ასლები ნოტარიულად დამტკიცებული)


დათქმა წარმოდგენილი მასალის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით: წარმოდგენილი მასალები არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდის მეშვეობით ხელმისაწვდომი სხვა მესამე პირებისათვის
დაკავშირება განხორციელდება მხოლოდ ყველა პროცედურის წარმატებით გავლილი პროექტის ავტორებთან